Taxi v Praze

Vyberte si jednu z možností níže:

Pro zákazníky

Informace a kalkulačka pro zákazníky taxislužeb

Pro řidiče

Informace pro řidiče a provozovatele taxislužeb

Informace pro zákazníky

Taxislužba v Praze

Na území hlavního města Prahy je cena taxislužby regulována. Každý taxikář je povinen mít vůz označený jako TAXI, musí mít ceník ve vozidle, zapnutý taxametr a cestujícímu vydat na požádání stvrzenku z taxametru.

Cena taxislužby

 • Na území hlavního města Prahy je cena taxislužby regulována.
  Jsou stanoveny následující maximální ceny:
  Nástupní sazba: 40 Kč
  1 km jízdy: 28 Kč
  1 min čekání:    6 Kč
 • K maximálním cenám nelze připočítávat jakékoliv další příplatky.
 • Pokud však jízda započala mimo území hl. m. Prahy nebo mimo toto území skončila, maximální ceny na celou tuto jízdu neplatí. Zde pak platí ceny dle dopravcem vyvěšeného ceníku.
 • Řidič je povinen na požádání cestujícího vydat doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru, který musí doplnit o výchozí a cílové místo přepravy a vlastnoruční podpis.
 • V případě jakýchkoliv pochybností (o účtované ceně, nevydání dokladu a podobně) je možno volat linku Městské policie, tel. č.: 156, která je připravena vzniklý problém operativně řešit.

Označení vozidla taxislužby

 • 1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně,
 • 2. jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle na viditelném místě,
 • 3. informací o ceně jízdného, umístěné na vozidle na viditelném místě.

Vozidla taxislužby nemají jednotnou barvu ani jednotnou značku.

Potřebujete taxi?

Máte několik možností - využít nejbližšího stanoviště taxislužby, taxi si telefonicky objednat nebo lze samozřejmě využít nabídky „z ulice“.

Stanoviště taxislužby

 • Na území hl. m. Prahy jsou zřízeny dva druhy stanovišť taxislužby.
 • Stanoviště taxislužby se správcem jsou označena
 • Taxivozy nabízející službu na těchto stanovištích jsou žluté barvy, poskytují minimálně standard nižší střední třídy a mají klimatizaci.
 • Na označníku je uveden kontakt na správce, který je odpovědný za výkon taxislužby z tohoto stanoviště v souladu s platnými zákony ČR.
 • Jsou zde rovněž informace o orientačních cenách na nejčastějších trasách.
 • Seznam TAXI Fair Place je k dispozici zde.
 • Kromě TAXI Fair Place jsou na území Prahy ještě další taxistanoviště bez správce.

Taxi na objednání

 • Taxislužbu v Praze provozuje několik společností, jejichž služby je možné objednat přes radiodispečink, mobilní aplikace, případně na jejich webových stránkách.

Ať už zvolíte jakýkoli způsob, přejeme Vám, abyste do cíle své cesty dojeli bez problémů.

Spočítejte si orientační cenu jízdy

Výpočet nezahrnuje nástupní sazbu (40 Kč) a dobu čekání (6 Kč).


zrušit
zrušit

Dovolujeme si Vás upozornit, že vypočtená cena je orientační. Pro její výpočet je vybírána nejrychlejší trasa na základě aktuální dopravní situace, nezahrnuje však případnou dobu čekání.

Tato trasa je určena pouze pro účely plánování. Vzhledem k pracím na silnici, stavu dopravy, počasí a jiným událostem mohou být podmínky na trase odlišné od výsledků na mapě, a proto by plánování mělo probíhat s ohledem na tyto okolnosti.


Zákonné požadavky na výkon taxislužby

Požadavky na dopravce

Provozovatel taxislužby

 • Musí být držitelem živnostenského oprávnění (pro „Silniční motorovou dopravu osobní, provozovanou vozidly o obsaditelnosti nejvýše 9 osob včetně řidiče“).
 • Musí zaevidovat vozidlo, kterým chce taxislužbu provozovat. Provozovatel ho může zaevidovat pouze tehdy, pokud je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel (vozidlem taxislužby může být pouze vozidlo kategorie L nebo M1). Vozidlo musí být označeno názvem dopravce a střešní svítilnou s nápisem TAXI. Dále na vozidle musí být umístěna informace o cenové nabídce formou ceníku.
 • Pokud chce provozovatel (držitel živnostenského oprávnění) zaměstnávat cizí osoby jako řidiče, musí s nimi uzavřít základní pracovněprávní vztah. Musí dodržovat zákony České republiky.
 • Každý, kdo vykonává přepravu osob pro cizí potřeby vozidly s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče, vykonává taxislužbu. Toto platí bez ohledu na způsob objednání přepravy.

Požadavky na řidiče

 • Řidič taxislužby musí mít platné oprávnění řidiče taxislužby.
 • Pokud chce službu poskytovat na území hlavního města Prahy, musí být držitelem Osvědčení o složení zkoušky z místopisu.
 • Musí dodržovat zákony České republiky.
 • Řidiči využívající mobilní aplikace UBER porušují při výkonu taxislužby zákony České republiky.